הלקוח רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק"), באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים בסעיף ‎9 להלן בתקנון זה.

1.לקוח רשאי לבטל עסקה, תוך 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם. ניתן להחזיר מוצר בפניה לשירות הלקוחות במספר 052-882-8889. במקרה של מוצר פגום, ולאחר שתבוצע בדיקה מול הלקוח, יתואם המועד לאיסוף המוצר מהלקוח, ככל ויידרש.

2. במקרה והודעת אימות לא נמסרה ו/או התקבל אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יפעל ללא דיחוי ליידע את ספרינג ו/או החנות על כך שלא קיבל את הודעת האימות כאמור בסעיף זה.

3. לקוח המבקש לבטל עסקה מתבקש להחזיר את המוצר/ים המבוקשים באריזתם המקורית וכן להמנע משימוש במוצר/ים כאמור. במקרה של החלפה העלות 30 ש"ח לכל כיוון.